Persian index
آگاتا کریستی

Persian title

The Mysterious Affair at Styles
م‍اج‍رای‌ اس‍رارآم‍ی‍ز در اس‍ت‍ای‍ل‍ز / طلوع در استایلز / قتل در عمارت استایلز / کتاب مرگ به سبک پوآرو / جنایت مرموز
The Secret Adversary
دشمن پنهان / آگهی سری / دشمن مرموز
The Murder on the Links
قتل در زمین گلف / چمن خونین
The Man in the Brown Suit
مردی با لباس قهوه‌ای / مردی با کت قهوه ای
Poirot Investigates
تحقیقات پوآرو / ماجراهای هرکول پوآرو / کارآگاه پوآرو / جعبه شکلات
The Secret of Chimneys
قضیۀ نامه‌های عاشقانه / راز حبابها / راز کوه نور / معمای چیمنیز / راز قصر ییلاقی / راز قصر چیم نیز
The Murder of Roger Ackroyd
قتل راجر آکروید / پنج بامداد پایان پیام / ماجرای قتل راجر آکروید / مرگ راجرآکروید
The Big Four
چهار غول بزرگ / چهار قدرت بزرگ / آن چهار تن بزرگ
The Mystery of the Blue Train
راز قطار آبی / رمز در قطار آبی / معمای قطار آبی / رمز قطار آبی
The Seven Dials Mystery
راز هفت ساعت
Partners in Crime
شرکای جرم / ماجراهای تامی و توپنس
The Mysterious Mr.Quin
آقای کوئین مرموز / آقای کوئین در رویستون
The Murder at the Vicarage
قتل در خانۀ کشیش / قتل در خانه کشیشی / قتل در خانه کشیش
The Sittaford Mystery
راز سیتافورد / راز پروندۀ مختومه / راز خانه سیتافورد
Peril at End House
خطر در خانه آخر / وحشت در خانه آخر / کمینگاه خطر / جنایت در خانه آخر / خطر در خانه
The Thirteen Problems
سیزده معما / راز مرگ خانم جونز
Lord Edgware Dies
لرد اجور می‌میرد / سیزده نفر سر میز شام
The Hound of Death
شاهدی برای دادگاه / آخرین جلسه احضار ارواح / زوزه مرگ
Murder on the Orient Express
قتل در قطار سریع‌السیر شرق / قتل در قطار اورینت
The Listerdale Mystery
آواز قو / لیستر دیل
Why Didn't They Ask Evans?
چرا از ایوانز نخواستند؟ / چرا از اوانس نپرسیدند
Parker Pyne Investigates
خانه‌ای در شیراز / ماجراهای پارکر پاین
Three Act Tragedy
تراژدی در سه پرده / مهمانی شوم / قتل در آشیانه کلاغ
Death in the Clouds
مرگ در میان ابرها / کتاب قتل در آسمان
The ABC Murders
قتل‌های الفبایی / الفبا و جنایت / الفبای جنایت
Murder in Mesopotamia
قتل در بین‌النهرین / جنایت در شب
Cards on the Table
ورق ها روی میز / شیطان به قتل می رسد / ورق‌ها، روی میز / دست های رو شده
Dumb Witness
شاهد خاموش
Death on the Nile
شبح مرگ بر فراز نیل / قتل در ماه عسل / قتل بر رود نیل / قتل در کرانه نیل
Murder in the Mews
جنایت در شب آتش‌بازی / جنایت در مجتمع مسکونی
Appointment with Death
ملاقات با مرگ
Hercule Poirot's Christmas
جنایت در کریسمس / جنایت به خاطر الماس
Murder Is Easy
قتل آسان است
And Then There Were None
ده بچه زنگی / پس آنگاه هیچ کس نبود / و سپس هیچکس نبود / و دیگر نماند کسی / و آنگاه دیگر هیچ / ده سیاهپوست کوچولو
Sad Cypress
سرو غمگین / پوارو در هانتربری
One, Two, Buckle My Shoe
جنایت‌های میهن‌پرستانه / راز پرونده مختومه
Evil under the Sun
شرارتی زیر آفتاب / قتل با کتاب جادو / شیطان زیر آفتاب
N or M ?
اِن یا اِم؟ / قتل يك جاسوس
The Body in the Library
جسدی در کتابخانه / راز خانم مارپل
Five Little Pigs
پنج خوک کوچک / تصویر تلخ یک نقاش / عدالت آسمان
The Moving Finger
دست پنهان / انگشت اتهام
Towards Zero
به طرف صفر / به سوی صفر
Death Comes as the End
و سرانجام مرگ / مرگ نقطه پایان
Sparkling Cyanide
نوشابه با سیانور / قتل فراموش نشدنی / جنایت از یاد رفته / سیانوژن نورانی / جنايت در سالگرد قتل
The Hollow
قتل در تعطیلات
The Labours of Hercules
کمربند هیپولیتا / دوازده خان هرکول
Taken at the Flood
موج‌سواری / گردونه شیطان / پول ، ارباب بدی است
Crooked House
خانۀ وارونه / ضیافت بهانه برای جنایت / خانه کج / خانه وحشت
A Murder Is Announced
اعلام یک قتل
They Came to Baghdad
آن‌ها به بغداد آمدند / قاتلی در بغداد / آن ها به بغداد آمدند
Mrs.McGinty's Dead
مرگ خانم مگینتی / قتل خانم مک گینتی / قتل خانم مگ گینتی
They Do It with Mirrors
چشم‌بندی
After the Funeral
پس از تشییع جنازه
A Pocket Full of Rye
جیب پر از چاودار
Destination Unknown
مقصد نامعلوم
Hickory Dickory Dock
قتل در خوابگاه دانشجویی / ج‍ن‍ای‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ی‍اب‍ان‌ ه‍ی‍ک‍وری / جنایتهای خیابان هیکوری
Dead Man's Folly
شکار قاتل / سایه بان مرد قاتل
4:50 from Paddington
قطار ساعت 4:50 از پدینگتون
Ordeal by Innocence
مصیبت بی‌گناهی
Cat among the Pigeons
گرگ در لباس میش / گربه ای میان کبوتران / گربه ای در میان کبوترها
The Adventure of the Christmas Pudding
رؤیا / ماجرای پودینگ کریسمس / حماقت گرینشاو
The Pale Horse
مرکب مرگ / قتل از راه دور
The Mirror Crack'd from Side to Side
آیینه سرتاسر ترک برداشت
The Clocks
ساعت‌ها / قتل نفس در دقایق نحس
A Caribbean Mystery
معمای کارائیب / قتل در کارائیب
At Bertram's Hotel
در هتل برترام / هتل جنایات / جنایت در هتل برترم
Third Girl
دختر سوم
Endless Night
شب بی‌پایان / ظلمت ابدی
By the Pricking of My Thumbs
سوزش سرانگشتان / عروسکی در دودکش بخاری
Hallowe'en Party
جشن هالووین / مهمانی هالووین / نیش مار
Passenger to Frankfurt
مسافر فرانکفورت
Nemesis
الهۀ انتقام / نمسیس
Elephants Can Remember
فیل‌ها به خاطر می‌آورند / مرگ اسرارآمیز
Postern of Fate
دروازۀ سرنوشت / راز خانه متروک
Poirot's Early Cases
نخستین پرونده‌های پوآرو / لانه زنبور / اولین پرونده‌های پوارو / لانه حشره
Curtain
پرده / غروب استایلز / پوآرو از صحنه خارج می‌شود / آخرین پرونده پوآرو
Sleeping Murder
جنایت خفته / جنایت از یاد رفته / کتاب جنایت خفته
Miss Marple's Final Cases
---
Problem at Pollensa Bay
گرفتاری در خلیج پولنسا
While the Light Lasts
روشنایی ماندگار
Come, Tell Me How You Live
---
Star over Bethlehem
---
Poems
---
An Autobiography
---
The Scoop and Behind the Screen
---
The Floating Admiral
---
Black Coffee
---
The Mousetrap
تله موش
Witness for the Prosecution
---
Spider's Web
تار عنکبوت / کمند عنکبوت
Verdict
---
The Unexpected Guest
---
Rule of Three
---
Akhnaton
---
Giant's Bread
---
Unfinished Portrait
---
Absent in the Spring
در بهاران از تو دورم
The Rose and the Yew Tree
---
A Daughter's a Daughter
---
The Burden
---
The Regatta Mystery
---
Witness for the Prosecution and other Stories
شاهد برای تعقیب
Three Blind Mice and Other Stories
سه موش کور
The Under Dog
---
Double Sin
گناه مضاعف
The Golden Ball and other Stories
---
The Monogram Murders
---
Closed Casket
---
The Mystery of Three Quarters
---
The Killings at Kingfisher Hill
---

Short stories / Omnibus


قتل در بالماسکه


Unconfirmed


Audio book